ผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่ม

test slug Product

test slug Product

ประกันออนไลน์
test slug Product
แผนการประกันชีวิตกลุ่ม สำหรับสมาชิกกลุ่มชุมชนต่างๆ
อุบัติเหตุ คุ้มครองชีวิต 15 - 65 ปี

แผนการประกันชีวิตกลุ่ม สำหรับสมาชิกกลุ่มชุมชนต่างๆ

ซื้อผ่านตัวแทน
เบี้ยประกันภัยใช้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
แผนคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และสุขภาพ สำหรับพนักงาน 31 - 100 คน
คุ้มครองสุขภาพ อุบัติเหตุ คุ้มครองชีวิต

แผนคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และสุขภาพ สำหรับพนักงาน 31 - 100 คน

ซื้อผ่านตัวแทน
สำหรับธุรกิจที่มีพนักงาน 31 - 100 คน (เบี้ยประกันภัยใช้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564)
แผนคุ้มครองอุบัติเหตุ (เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาล) สำหรับกลุ่มธุรกิจต่างๆ
อุบัติเหตุ 15 - 60 ปี

แผนคุ้มครองอุบัติเหตุ (เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาล) สำหรับกลุ่มธุรกิจต่างๆ

ซื้อผ่านตัวแทน
สำหรับกลุ่มธุรกิจต่างๆ (เบี้ยประกันภัยใช้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564)
แผนคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และสุขภาพ สำหรับพนักงาน 5 - 30 คน
คุ้มครองสุขภาพ อุบัติเหตุ คุ้มครองชีวิต

แผนคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และสุขภาพ สำหรับพนักงาน 5 - 30 คน

ซื้อผ่านตัวแทน
สำหรับธุรกิจที่มีพนักงาน 5 - 30 คน (เบี้ยประกันภัยใช้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564)

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
Support