ทำไมต้องทำประกันกลุ่ม กับ OCEAN LIFE

เราเชื่อว่าความรัก คือ สิ่งสำคัญที่สุด เราจึงพร้อมส่งมอบความรัก ความสุข ความปลอดภัยให้กับลูกค้า
มากว่า 72 ปี ซึ่งแสดงถึงความมั่นคง และเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้ามายาวนาน

หลากหลายประเภทความคุ้มครอง

ประกันชีวิตกลุ่ม

การรับประกันชีวิตบุคคลหลายคนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียว โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงภัยของบุคคลในกลุ่มทั้งหมด

ประกันสุขภาพกลุ่ม

จะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ทั้งกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะต่างๆ (มือ เท้า สายตา) จากอุบัติเหตุ ซึ่งบางกรณี อาจมีเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลให้อีกด้วย

ประกันทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพจากสาเหตุใด ๆ และไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจำหรืออาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป โดยการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันที่เกิดการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

  เป็นสวัสดิการที่จูงใจให้ทำงานกับบริษัทฯ การทำประกันสุขภาพให้กับพนักงาน (ประกันสุขภาพกลุ่ม) ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน
 • ต้นทุนต่ำ แต่ลูกจ้างได้รับผลประโยชน์สูง

  เป็นสวัสดิการทางเลือกให้กับพนักงานในองค์กรที่สามารถครอบคลุมเหตุการณ์ไม่คาดฝันในอนาคต และมีเบี้ยที่ต่ำกว่าประกันส่วนบุคคล แต่ได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่า
 • ช่วยวางแผนการเงิน

  ช่วยให้เกิดการวางแผนทางการเงินที่คุ้มค่าเพื่อแลกกับสวัสดิการที่ได้รับความคุ้มครองที่คุ้มที่สุด และช่วยลดการสำรองจ่ายค่ารักษาให้กับพนักงานของทางบริษัทได้ถึง 90%
 • เลือกแผนประกันภัยกลุ่ม

  ประกันกลุ่มมีความคุ้มครองการดูแลเหมือนกับการทำประกันภัยส่วนบุคคล สามารถเลือกแผนความคุ้มครองให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุ่มได้
 • ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

  ช่วยลดหย่อนภาษีประจำปีให้กับบริษัทฯได้ และลดค่าใช้จ่ายทางการเงินอีกด้วย
 • คุ้มครองชีวิต

  ได้รับความคุ้มครองชีวิตในอัตราที่สูงขึ้น คุ้มค่ากับการทำงานในปัจจุบัน
 • หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

  ไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงแค่เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลในเครือข่ายพร้อมยื่นบัตรประกันได้ง่าย ๆ
 • ครอบครัวอุ่นใจ

  หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับบุคคลในครอบครัว กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ ครอบครัวจะได้รับเงินชดเชย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
 • คุณภาพชีวิตดีขึ้น

  การทำประกันภัยจะช่วยให้พนักงานได้เข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนอาการเจ็บป่วยจะรุนแรงขึ้น รวมถึงช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคร้ายแรง และยกระดับการรักษาพยาบาลให้กับสมาชิกได้รับการรักษากับสถานพยาบาลที่ดี และปลอดภัยขึ้น

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
Support