บริการสุดพิเศษ
สำหรับลูกค้าประกันกลุ่ม

OceanLife Web Member

บริการออนไลน์ สำหรับสมาชิกประกันกลุ่ม

ดาวน์โหลดเอกสารประกันกลุ่ม

ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม
ใบสมัครและแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
แบบฟอร์มสินไหมมรณะกรรม
คู่มือประกันชีวิตกลุ่ม

ติดต่อประกันกลุ่ม

คำถามที่พบบ่อย

Q: ใครสามารถทำประกันกลุ่มได้?

A: ประเภทของกลุ่มที่สามารถทำประกันชีวิตกลุ่มได้ มีดังนี้

  • นายจ้าง-ลูกจ้าง รวมถึงสมาชิกครอบครัวลูกจ้าง
  • บุคลากรภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ
  • สมาชิกสมาคม / ชมรมต่าง ๆ
  • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
  • สมาชิกสหภาพแรงงาน
  • นักเรียน ครู อาจารย์
  • กองทุนหมู่บ้าน

Q: หากต้องการดูข้อมูลผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันกลุ่มของตนเอง จะต้องทำอย่างไร?

A: สามารถเข้าดูข้อมูลผลประโยชน์ความคุ้มครองได้ที่ คลิก

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
Support