1. ยื่นบัตร Health Care และบัตรประจำตัวประชาชน
ต่อเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับของสถานพยาบาลเครือข่ายเพื่อตรวจสอบ สิทธ์ความคุ้มครองการรักษาแบบผู้ป่วยนอกจาก Website ของเรา

2. เข้ารับการรักษา
หากท่านมีสิทธิ์ความคุ้มครอง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลจะบันทึกข้อมูล การรักษาและค่าใช้จ่ายระบบจะประเมินความคุ้มครองตามผลประโยชน์ ที่ท่านเลือกไว้ให้ท่าน

3. สถานพยาบาลเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทฯ โดยตรง
โดยที่ท่านไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

 

กรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ หรือใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพกลุ่ม เพียงท่านแสดงบัตร Health Care Card และบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่แผนกต้องรับของสถานพยาบาลเครือข่ายเพื่อตรวจสอบสิทธ์ความคุ้มครอง การรักษาแบบผู้ป่วยนอกจาก Website ของเรา

หากท่านมีสิทธิ์ความคุ้มครอง เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลจะบันทึกข้อมูลการรักษาและค่าใช้จ่าย ระบบจะประเมินความคุ้มครองตามผลประโยชน์ที่ท่านเลือกไว้ให้ท่าน โดยสถานพยาบาลจะเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ท่านได้รับจากบริษัทฯโดยตรง โดยที่ท่านไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

1. ยื่นบัตร Health Care และบัตรประจำตัวประชาชน
2. เข้ารับการรักษา
3. สถานพยาบาลตรวจสอบสิทธิ์

4. บริษัทฯ ยืนยันสิทธิ์

5. ผู้เอาประกัน สามารถใช้สิทธิ์รักษาตามเงื่อนไข

 

กรณีที่ท่านต้องนอนพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล เพียงท่านแสดงบัตร Health Care Card และ บัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลเครือข่ายและลงนามยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลประสานงานขอรับรองสิทธ์การรักษาท่านตามแผนการรักษาของแพทย์ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบการรักษาและสิทธ์ความคุ้มครองจากบริษัทฯ 

เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลจะอำนวยความสะดวกในการขอรับรองสิทธ์การรักษาแบบผู้ป่วยใน แสดงรายงานการรักษาของแพทย์และสรุปค่าใช้จ่ายในวันที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ เมื่อท่านได้รับการอนุมัติความคุ้มครองจากบริษัทฯ แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมค่าทดแทนอีก

1. ผู้เอาประกัน สำรองจ่าย

2. เข้ารับการรักษา และ ส่งเบิกผ่านสำนักงานสาขา หรือ สำนักงานใหญ่

กรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลที่มิใช่เครือข่ายของบริษัทฯ และประสงค์จะเรียกร้องสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล ท่านสามารถเรียกร้องสิทธ์ค่ารักษาพยาบาลโดยขอเอกสารประกอบการเรียกร้องประกอบด้วยรายงานการรักษาของแพทย์และใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายและกรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมค่าทดแทนมายังบริษัทฯ

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมค่ารักษาพยาบาล

  1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม
  2. คำรับรองการรักษาของแพทย์
  3. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้นฉบับ  เอกสารทางการแพทย์ประกอบอื่นเช่น รายงานผลการตรวจทางรังสีและห้องปฏิบัติการ
ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม และสำรองจ่าย เพียงแสดงบัตร Health Care Card

คำถามที่พบบ่อย

สามารถตรวจสอบขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมได้ที่ คลิก

การสูญเสียอวัยวะของร่างกายหรือสูญสียสภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณท์ของคณะกรรมการแพทย์กำหนด เช่น ตาบอดทั้ง 2 หรือขาขาด 1 ข้าง แขนขาด 1 ข้าง

ต้องการความช่วยเหลือ

เรายินดีให้บริการ เพียงแค่คุณติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
Support