แผนคุ้มครองอุบัติเหตุ (เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาล) สำหรับกลุ่มธุรกิจต่างๆ

อุบัติเหตุ
15 - 60 ปี

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ระยะเวลา 1 ปี โดยบริษัทจะออกกรมธรรม์ฯ เพื่อเป็นหลักฐานให้กับเจ้าของธุรกิจ/บริษัท ในฐานะผู้ถือกรมธรรม์ ส่วนสมาชิกผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามรายชื่อที่แจ้ง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

คุณสมบัติของผู้เอาประกัน   

เป็นลูกจ้าง / บุคลากร อายุระหว่าง 15 – 60 ปี และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการ

เงื่อนไขการรับประกัน

 • จำนวนสมาชิกผู้เอาประกันภัยตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
 • สามารถแจ้งเพิ่มสมาชิกผู้เอาประกันภัย หรือเข้าใหม่ระหว่างปีกรมธรรม์ได้

หลักฐานที่ใช้ในการขอเอาประกัน   

ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ และรายชื่อสมาชิกผู้เอาประกันภัย (รูปแบบไฟล์ Excel ตามที่กำหนด)

บริการและข้อเสนอพิเศษ  

 • สามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ตาม ระดับ ตำแหน่งงาน หรืออัตราเงินเดือน ของสมาชิกผู้เอาประกันภัยแต่ละคนได้
 • ขยายข้อยกเว้นความคุ้มครองกรณีขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของจำนวนเงินเอาประกัน
 • สมาชิกผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บัตรประกันอุบัติเหตุในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเครือข่าย โดย ไม่ต้อง สำรองเงินจ่ายก่อน 

ประเภทธุรกิจที่รับประกันได้ 

 • สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า  งานบริการรักษาความสะอาด ซักอบรีด กิจการอสังหาริมทรัพย์ ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ ธุรกิจโฆษณา ท่องเที่ยว ผลิตและรับซ่อมเครื่องประดับ บริษัทที่ปรึกษา หน่วยงานราชการ งานออกแบบ จำหน่ายหนังสือ สำนักงานกฎหมาย ทนายความ การผลิต อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตเคมีภัณฑ์ เช่น สี สบู่ กาว ยารักษาโรค อุตสาหกรรมซีเมนต์ บริษัทจัดจำหน่ายสินค้า บริการนำเข้า - ส่งออกสินค้า บริการซ่อมรถยนต์หรือจักรยานยนต์ ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ปั๊มน้ำมัน ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ การผลิตเครื่องปั้นดินเผา สนามกอล์ฟ บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงงานผลิตเสื้อผ้า หน่วยงานวิจัย กิจการรับติดตั้งโทรศัพท์ ประปา ไฟฟ้า ดูแลอาคาร อุตสาหกรรมพลาสติก โรงงานฟอกหนัง กิจการที่มีการเดินทางนอกสำนักงานเป็นประจำ เช่น ฝ่ายขาย ตัวแทนจำหน่าย
 • ธุรกิจที่มีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ ให้จัดส่งสำนักงานใหญ่ เพื่อคำนวณอัตราเบี้ยประกัน

ผลประโยชน์ / ความคุ้มครอง เนื่องจากอุบัติเหตุ

GA1-50

GA1-100

GA1-200

 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือ
 • กรณีเสียชีวิตจากการฆาตกรรม / ลอบทำร้าย หรือ
 • กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ
 • กรณีสูญเสียอวัยวะตั้งแต่ 2 ส่วน (มือ เท้า สายตา หรืออย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน)

50,000

100,000

200,000

 • กรณีเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (50%)

25,000

50,000

100,000

 • กรณีสูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน (มือ เท้า สายตา อย่างใดอย่างหนึ่ง)

30,000

60,000

120,000

 • ค่ารักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง)

5,000

10,000

20,000

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพสิ้นเชิง และค่ารักษาพยาบาล ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมงทุกสถานที่ทั่วโลก

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
Support