ฝึกงาน

OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต เวทีแห่งโอกาส ที่พร้อมเปิดกว้าง สำหรับนิสิต นักศึกษาที่
ต้องการเรียนรู้ และต้องการประสบการณ์ในการทำงานจริงกับผู้เชี่ยวชาญ พร้อมมีแผนการเรียนรู้ที่ชัดเจน

หากน้อง ๆ กำลังมองหาสถานที่ฝึกงาน

ที่ให้มากกว่า...

OCEANLIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มอบประสบการณ์ในการทำงานจริง ช่วยเสริมความรู้ และดึงศักยภาพของคุณออกมา ได้ปล่อยของ ได้ทดลองความคิดใหม่ ๆ เสมอ

" สนใจฝึกงานกับ OCEAN LIFE ไทยสมุทร "

ติดต่อฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
Support