ประกันโรคร้าย ท็อปทรี เอ็กซ์ตร้า

คุ้มครองสุขภาพ
คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต

คุ้มครอง 7 โรคร้ายแรง

คุ้มครอง 7 โรคร้ายแรง

กรณีมีชีวิตอยู่ ณ วันครบกำหนดสัญญา

กรณีมีชีวิตอยู่ ณ วันครบกำหนดสัญญา

10% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาทั้งหมด

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

อายุรับประกันภัย

20 - 60 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย

สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน

สนใจประกัน ?

ลองคำนวณเบี้ยหรือเปรียบเทียบกับประกันตัวอื่นของเราได้

บอกข้อมูลสั้นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ
เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ฉันต้องการค้นหาเกี่ยวกับ
Support